Gia đình – My family

Bố tên Nguyễn văn Lẫm, sinh quán Đan Phượng, Hà Đông.
Mẹ Đinh thị Đồng, sinh quán Gia Định, Sài gòn.
Bố mẹ có 9 người con: Nguyễn thị Hương, Nguyễn đồng Danh, Nguyễn đồng Tánh, Nguyễn thị Mỹ Hạnh, Nguyễn thị Hồng Phúc, Nguyễn phúc Lộc, Nguyễn Lộc Thọ (đã mất), Nguyễn thị Hoàng Mai, Nguyễn đồng Phương (sẽ viết tiếp).

Nguyễn thị Hương
Trần thế Vinh
Quân Scott +
Phương Francine
Quan Michael +
Thư Annelise
Vũ Thomas
Nguyễn đồng Danh
Trần ngọc Liên
Huy Andrew +
Vy Anna
   
Nguyễn đồng Tánh
(độc thân)
     
Nguyễn thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Đức Nghị
Đức Tuấn + Miền.
Gia Hân, Gia Huy
Hằng + Dũng. 
Bảo Ngọc
 
Nguyễn thị Hồng Phúc
(độc thân)
     
Nguyễn Phúc Lộc
Giang thị Hoàng
     
Nguyễn thị Hoàng Mai Hoàng Nam Thu Tammy   
Nguyễn đồng Phương
Nguyễn thị Phụng
Uyên + Trọng Phú Peter
Advertisements