An toàn người cao niên.

nurse and old lady  Trong đời sống  vào mỗi tuổi chúng ta có những khó khăn khác nhau… nhưng cũng có phương cách giải quyết. Khi tới tuổi già, thân thể chúng ta bớt dẻo dai, khó giữ thăng bằng  nên rủi ro bị té ngã, nhất là ở nhà. Có nhiều yếu tố gây ra rủi ro này như là cách xắp xếp nhà cửa, tình trạng sức khỏe, sự ăn uống cũng như sự thiếu hoạt động. Tuy nhiên, theo tổ chức INPES ( Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) thì nhờ vào một số những xắp xếp đơn giản chúng ta có thể ngăn ngừa đươc rủi ro này. Continue reading

Advertisements