Tự vịnh

Mói đó mà ta bảy chục rồi.
Thời gian thấm thoát tựa con thoi.
Hôm nao bảnh choẹ ngồi Nha Sở.
Nay đã bôn ba đến xứ người.
Sự nghiệp bao đời cơn gió thoảng.
Công danh bỗng chốc áng mây trôi.
Quanh đi quẩn lại còn chi nữa.
Chỉ có bên ta Nghiệp réo đòi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s